Produkt+Projekt

Het ouderdomssimulatiepak GERT werd oorspronkelijk ontwikkeld in 2009 door Wolfgang Moll voor gebruik in zijn eigen werk als ontwerper, seniorvriendelijke producten. GERT is inmiddels ontdekt door vele ziekenhuizen en overige zorginstellingen. Het is een perfect hulpmiddel dat gebruikt wordt in scholing van medewerkers in de zorg. De zorgverlener beleeft zelf de gevolgen van een scala aan beperkingen die met ouderdom gepaard kunnen gaan. Wat zijn de gevolgen van gerelateerde stress, onzekerheid en angst? Zijn de oplossingen die wij hebben bedacht in onze instelling met betrekking tot zorg voor ouderen de beste? Kan het beter? Na de simulatie trainingen is er nog meer empatisch vermogen bij de zorgverleners aanwezig. De kwaliteit van zorg zal toenemen.

 

GERT Staat voor GERontologische Testkleding. De te simuleren leeftijdsgebonden beperkingen zijn:

 

-vertroebeling van de ooglens

-vernauwing van het gezichtsveld

-veranderde kleurwaarneming

-beperkt gehoor hoge tonen

-beperking van de beweging van het hoofd

-stijfheid van gewrichten

-verlies van kracht

-beperking van het vastgrijpen

-beperking van het coördinerend vermogen

-tremor van de handen

-instabiel bij het lopen

 

Oudere medewerkers in de zorg.
Anno 2012 is bekend dat de gemiddelde leeftijd van de zorgverleners in Nederland steeds hoger wordt. De 50+ zorgverlener zal ook niet alles meer kunnen zoals in zijn jonge jaren. GERT kan ook hier helpen realistische inzichten te krijgen waardoor het management gewenste maatregelen kan nemen. Het nut van ouderdomssimulatie is inmiddels uit meerdere wetenschappelijke studies gebleken. It Fits verzorgt trainingen ouderdomssimulatie met GERT.

 

GERT is te huur en te koop.

DocumentatieISO-13485