Human protection: 4 Cases

Human Protection B.V. beschermende kleding voor verstandelijk gehandicapten Herkenbare voorbeelden uit de praktijk Human Protection B.V. is vaak een essentieel onderdeel van een behandelmethode. Onderstaand zijn vier praktijksituaties geschetst. Het zijn slechts enkele voorbeelden uit de praktijk van alledag. Ze zullen zeker herkenbaar zijn. In elke situatie speelt Human Protection B.V. een rol ter verbetering, zowel voor de bewoner als voor de verzorger.

Vier cases: Het probleem en de oplossing

  1. Terugdringen van automutilatie
  2. Human Protection B.V. biedt een hygiënische oplossing bij smeren
  3. Scheuren van kleding: Human Protection biedt een oplossing
  4. Scheuren van dekens en dekbedden: Human Protection biedt een oplossing