De weg naar de Humane oplossing

Er doet zich een (nieuw) probleem voor en een maatwerk kledingstuk kan de oplossing zijn. De procedure die bij het oplossen van het probleem gevolgd wordt, ziet er -stapsgewijs- meestal als volgt uit.

Het Human Protection B.V. Stappenplan

 1. Human Protection B.V. bezoekt de bewoner in zijn woonomgeving.
 2. Het probleem wordt geïnventariseerd. Dit gebeurt in overleg met verzorgenden en / of overige leden van het behandelteam, zoals een orthopedagoog en behandelend arts. Door alle partijen gezamenlijk wordt een mogelijke eerste oplossing aangedragen.
 3. Human Protection B.V. brengt een vrijblijvende offerte uit op basis van deze eerste oplossing.
 4. Na goedkeuring van de offerte vangt Human Protection B.V. aan met het maken van een patroon en een paskledingstuk. U ontvangt het paskledingstuk per post met een begeleidend pasformulier. De betrokken medewerkers van de afdeling passen het kledingstuk door bij de cliënt. Het paskledingstuk dient ter controle van de pasvorm en is niet bedoeld voor gebruik.
 5. Aan de hand van de opmerkingen op het pasformulier wordt het patroon aangepast en veranderd. Daarna wordt het eerste kledingstuk gemaakt en uitgeleverd.
 6. Dit eerste kledingstuk zien wij als een proefkledingstuk. Daarom treft u hierbij een proefformulier aan. De cliënt draagt het kledingstuk een aantal proefweken. Op het proefformulier vult u het resultaat van de bevindingen tijdens deze weken in en stuurt deze terug naar Human Protection B.V.
 7. Na goed verloop van de proefweken, start Human Protection B.V. met het op maat produceren van de overige kledingstukken van uw bestelling. U kunt daarbij het proefkledingstuk behouden. (Grove veranderingen in pasvorm zijn op het proefkledingstuk helaas niet mogelijk).
 8. Mogelijk is het uw wens een tweede paskledingstuk te laten ontwikkelen. U wilt dat Human Protection B.V. het proefkledingstuk verder ontwikkeld. In dat geval gaat er een nieuwe proefperiode in.

De betreffende instelling heeft de eindverantwoordelijkheid in het toestaan van gebruik van een kledingstuk van Human Protection B.V. ten behoeve van de bewoner. Wij adviseren u voor de ingebruikname van de maatkleding een gebruikers- en calamiteitenprotocol op te stellen.

Op de leveringen zijn de leveringsvoorwaarden van Human Protection B.V. van toepassing, gedeponeerd bij de KvK te Tilburg. Op verzoek sturen wij u hiervan een exemplaar toe.
Human Protection B.V. werkt niet op basis van no cure, no pay.

Bij 99 van de 100 situaties blijkt individueel maatwerk de oplossing. Wilt u meer weten of de referentielijst ontvangen? Neem dan, vandaag nog, contact op met ons.Bijkomende kosten maatwerk kleding en bedtextiel

Maatwerk is vaak nodig om de beste oplossing voor de cliënt/bewoner te kunnen bieden. Bij de aanschaf van maatwerk kleding en/of bedtextiel kunnen echter extra kosten in rekening gebracht worden. Denk hierbij aan:

 • Voorrij kosten (van toepassing wanneer Human Protection op afspraak komt voor een maatopname);
 • Maatopname kosten (van toepassing wanneer Human Protection op afspraak komt voor een maatopname en er een maatopname plaatsvindt);
 • Patroon maken of bestaand patroon aanpassen.

Houd er op voorhand dus rekening mee dat bovenstaande kosten mogelijk berekend kunnen worden, mits het van toepassing is. Indien hier vragen over zijn kunt u met ons contact opnemen via info@humanprotection.nl of telefonisch via +31 (0)13-536 38 07.