Medicare

Als alternatieve vrijheidsbeperkende producten geen optie zijn.

De campagnes "Ban de band" en "Zorg voor de vrijheid" hebben terecht gezorgd voor een grote terugdringing van gebruik rolonrustbanden in de zorg.

In de ziekenhuizen is bij sommige vormen van deliermanagement inzet van rolonrustbanden nog nodig. Salvafix producten van Medicare zijn dan DE best denkbare producten.

Patient veiligheid.
Gebruik alleen onder de voorwaarde dat dit zorgvuldig en veilig is ingericht voor patiënt en zijn omgeving. Monitor intensief en bouw de fixatie af zodra dit mogelijk is.

 

     
       
DocumentatieISO-13485