Educare

Dankzij de jarenlange ervaring en voortdurend contact met professionals in de gezondheidszorg, mag It Fits zich een expert noemen op het gebied van vrijheidsbeperekende maatregelen, alternatieven voor fixaties, valpreventie en valletsel preventie. Deze expertise deelt It Fits graag met haar opdrachtgevers. Onze VBI veiligheidsscan is inmiddels zeer gekend. Ook bieden we aan diverse scholingstrajecten, instructietrajecten en e-learning.

Praktijktrainingen en e-learning
Optimale kwaliteit van de zorg in uw instelling of ziekenhuis vereist goed geschoolde professionals. It Fits investeert daarom in flexibele educatieve programma's die kennis en vaardigheden in uw instelling of ziekenhuis kunnen borgen. Aan de hand van helder opgebouwde e-learningprogramma's kunt u lijn brengen in de scholing van uw mensen.

Geaccrediteerd
It Fits is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden voor alle bij- en nascholingen in de zorg. Wie onze trainingsprogramma's succesvol doorloopt, kan accreditatiepunten verdienen. Kijk voor meer informatie op: www.kwaliteitsregistervenv.nl

E-learningprogramma Vrijheidsbeperkende Maatregelen
Fixatiebeleid in ziekenhuizen is al jaren een heet hangijzer. Wanneer mag je gebruik maken van de rolonrustband? Hoe leg je een goede pols- of enkelfixatie aan? Is er een humaner alternatief? Wat is de wet- en regelgeving rond vrijheidsbeperkende maatregelen? Deze en andere vragen komen aan bod in het e-learningprogramma Vrijheidsbeperkende Maatregelen. Compleet met stappenplan en eindtoets

Meer weten? Bel de infolijn van It Fits. 013-5363807